Velkommen til Norsk namnelag

Norsk namnelag (NNL) har til føremål å vekkje interesse for og styrkje kjennskapen til namn, namnevitskap og namnevern.

 

 

NORSK NAMNELAG - UTSETT LANDSMØTE

Det utsette landsmøtet vert halde fredag 18. november 2016 i Språkrådet, Observatoriegata 1B, 0254 Oslo (ved Solli plass/Nasjonalbiblioteket). Ein konferanse er planlagd i samband med landsmøtet. Ei meir formell innkalling med sakliste vert lagd ut seinare, likeins programmet for konferansen.


Lov om stadnamn: Slik gjekk det

Saka vart endeleg avgjord i Stortinget 11. juni 2015: Med 55 mot 43 røyster vart framlegget frå regjeringa vedteke .  Fleire detaljar om avrøystinga finn du HER.

 

Ver merksam på denne høyringa:

Høyring om endring i forskrift om stadnamn, sjå HER
Høyring | Dato: 11.05.2016
Kulturdepartementet gjer med dette framlegg om endringar i forskrift 1. juni 2007 nr. 592 om skrivemåten av stadnamn.
Status: På høring
Høyringsfrist: 19.08.2016

 

Norsk namnelag med eiga gruppe på Facebook

Meld deg inn!

 

Pengar til Norsk namnelag frå Norsk Tipping!

Støtt Norsk namnelag ved å tippa. 5 % av det du tippar, òg kalla Grasrotdelen, kan gå til Norsk namnelag. HER kan du søkja på Norsk namnelag.